Bắc Giang: Phấn đấu thành lập thêm ít nhất 50 hợp tác xã

Ngày 5/1, Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Năm 2022, công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể tiếp tục được quan tâm, số lượng HTX thành lập mới duy trì ở mức cao với 99 HTX thành lập mới.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đến nay, toàn tỉnh có 994 HTX, trong đó có 835 HTX đang hoạt động, còn lại tạm ngừng hoạt động và ngừng hoạt động chờ giải thể; tổng vốn điều lệ của các HTX hơn 2,4 nghìn tỷ đồng. Toàn tỉnh có 4 liên hiệp HTX lĩnh vực nông nghiệp với 24 HTX thành viên; 122 tổ hợp tác... Đến hết năm 2022 có hơn 20% số HTX nông nghiệp tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm, 50 HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.

Các đồng chí Thường trực Liên minh HTX tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Thường trực Liên minh HTX tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị tập trung thảo luận về những tồn tại, hạn chế, đồng thời bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Có ý kiến nêu, hiện vẫn còn tình trạng HTX chưa thực hiện theo Luật HTX năm 2012 cũng như các văn bản liên quan nên khó tiếp cận được các cơ chế, chính sách hỗ trợ về đất đai, vốn, khoa học công nghệ, đầu tư hạ tầng.

Để tháo gỡ khó khăn, một số đại biểu đề nghị Liên minh HTX tỉnh chủ động phối hợp với các ngành, địa phương rà soát, tổ chức lại, chuyển đổi HTX theo Luật HTX 2012. Tập trung củng cố, phát huy vai trò của những HTX đang hoạt động tốt; rà soát, giải thể đối với các HTX ngừng hoạt động và hoạt động kém hiệu quả...

Đại diện các HTX nêu ý kiến tại hội nghị.

Đại diện các HTX nêu ý kiến tại hội nghị.

Về mục tiêu năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu thành lập mới ít nhất 50 HTX trong các lĩnh vực, địa bàn (mỗi huyện, TP thành lập từ 4-5 HTX mới); kết nạp thêm từ 15 - 20 đơn vị tham gia Liên minh HTX tỉnh; 100% cán bộ chủ chốt, quản lý, thành viên và sáng lập viên thành lập HTX được tập huấn, nâng cao trình độ.

Để hoàn thành mục tiêu này, đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết, cùng với bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Liên minh sẽ quan tâm hỗ trợ các đơn vị thành viên, các HTX, nhất là những đơn vị mới thành lập hoạt động theo đúng Luật HTX.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiền phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiền phát biểu tại hội nghị.

Phát triển đa dạng các mô hình tổ hợp tác, HTX trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn, trong đó ưu tiên phát triển kinh tế hợp tác, HTX trong nông nghiệp, nông thôn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Tổ chức hỗ trợ đơn vị thành viên, các HTX trong sản xuất kinh doanh, trọng tâm là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm.

Để phát triển bền vững, các HTX, đơn vị thành viên cần tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, quan tâm đến đời sống cũng như thực hiện tốt chế độ đối với thành viên và người lao động, nhất là chế độ bảo hiểm.

Tin, ảnh: Sỹ Quyết

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/397319/bac-giang-phan-dau-thanh-lap-them-it-nhat-50-hop-tac-xa.html