Bắc Giang: Nỗ lực xóa xong nhà tạm, nhà dột nát

Phát huy những kết quả đạt được, Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2018 của tỉnh Bắc Giang sẽ diễn ra từ 17/10 đến 18/11 với chủ đề: 'Xóa xong nhà tạm, nhà dột nát năm 2019'.

Để hoàn thành mục tiêu hỗ trợ xây mới, sửa chữa khoảng 450 ngôi nhà bàn giao cho hộ nghèo trước Tết Nguyên đán năm 2019, MTTQ và các tổ chức thành viên vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động ủng hộ tiền mặt hoặc vật liệu xây nhà đại đoàn kết.

Theo báo cáo tổng hợp của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, từ tháng 10/2017 đến 30/9/2018, các đơn vị đã vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội được hơn 63 tỷ đồng.

Qua đó, tặng hơn 57,4 nghìn suất quà Tết cho người nghèo; 10 huyện, thành phố hoàn thành mục tiêu 100% hộ nghèo được tặng quà Tết; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 816 ngôi nhà, trị giá hơn 16 tỷ đồng. Các tổ chức thành viên của MTTQ có nhiều cách làm sáng tạo chăm lo đời sống, giúp người nghèo vơi bớt khó khăn.

B.Giang