Bắc Giang: Nâng tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên

  Bắc Giang
  55 liên quanGốcBắc Giang

  Với sự chỉ đạo, tổ chức thực hiện tích cực, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp, đến nay, việc bầu cử trưởng thôn, tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cơ bản hoàn tất. Nhờ chuẩn bị tốt công tác nhân sự nên sau bầu cử, tỷ lệ trưởng thôn, tổ dân phố là đảng viên đạt cao.

  Hết ngày 20/6, toàn tỉnh có 9/10 huyện, TP hoàn thành tổ chức bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng dân phố (gọi tắt là trưởng thôn) nhiệm kỳ 2022-2025 (riêng huyện Tân Yên tiến hành vào ngày 26/6). Theo tổng hợp của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trong 1.790 thôn, tổ dân phố của 9 huyện, TP đã tổ chức bầu cử, có 1.765 đơn vị bầu được trưởng thôn (số còn lại phải bầu lần 2), trong đó 1.617 trưởng thôn là đảng viên, chiếm tỷ lệ 91,6%.

  Cử tri thôn Đồng Vân, xã Đồng Tân (Hiệp Hòa) bỏ phiếu bầu cử trưởng thôn. Ảnh: Vân Anh.

  Cử tri thôn Đồng Vân, xã Đồng Tân (Hiệp Hòa) bỏ phiếu bầu cử trưởng thôn. Ảnh: Vân Anh.

  Thống kê cho thấy, phần lớn trưởng thôn đều tham gia cấp ủy (178 trưởng thôn là bí thư chi bộ, 959 trưởng thôn là phó bí thư chi bộ, 167 đồng chí là chi ủy viên). So sánh với yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 30/9/2021 của BTV Tỉnh ủy về nâng tỷ lệ đảng viên trong đội ngũ trưởng thôn, bản, tổ dân phố, kết quả này (chưa tính huyện Tân Yên) vượt chỉ tiêu đề ra.

  Qua khảo sát, sự vào cuộc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện tích cực, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp chính là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên kết quả trên. Được biết, ngay sau khi BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 14 CT/TU, các huyện ủy, thành ủy đã sớm tập trung xây dựng kế hoạch triển khai với mục đích, yêu cầu, hình thức, nội dung thực hiện cụ thể, bám sát tình hình thực tiễn của địa phương.

  100% huyện ủy, thành ủy thành lập các tổ công tác do ủy viên BTV Huyện ủy làm tổ trưởng trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở việc chuẩn bị, tổ chức đại hội và bầu cử trưởng thôn, đặc biệt là khâu lựa chọn nhân sự bảo đảm đúng định hướng. Đồng chí Nguyễn Tú Anh, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hiệp Hòa cho biết: “9 tổ công tác của BTV Huyện ủy được thành lập từ đầu năm chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác đại hội chi bộ, bầu cử trưởng thôn trong toàn huyện.

  Sau bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2022-2025, toàn tỉnh có 1.617 trưởng thôn là đảng viên, đạt 91,6%. Mục tiêu đề ra là từ 85% trở lên.

  Với nhiệm vụ được phân công, các tổ thường xuyên theo dõi, kịp thời tham mưu giải pháp tháo gỡ, giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở. Chủ động định hướng công tác nhân sự cấp ủy và trưởng thôn tại địa bàn được phân công phụ trách.

  Ở những đơn vị có khó khăn về nhân sự, Thường trực Huyện ủy giao Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cùng với Ủy viên BTV Huyện ủy phụ trách địa bàn trực tiếp làm việc để có biện pháp chỉ đạo phù hợp”.

  Đơn cử, tại thôn Lạc Yên 1, xã Hoàng Vân có vướng mắc về công tác chuẩn bị. Vì vậy, trước và trong quá trình tổ chức bầu cử, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy trực tiếp nắm tình hình cho đến khi hoàn thành kiểm phiếu. Từ sự sát sao này, thôn đã bầu được trưởng thôn có uy tín, năng lực. Như vậy, 6/6 trưởng thôn trong xã đều là đảng viên.

  Với sự chỉ đạo chặt chẽ, 100% các thôn trong huyện Hiệp Hòa hoàn thành bầu cử; số lượng đảng viên trúng cử ở 169/181 thôn, đạt 93,37%. Trong số 19 trường hợp trưởng thôn chưa là đảng viên, có 12 đồng chí đủ điều kiện, tiêu chuẩn và sẽ được tập trung bồi dưỡng, giới thiệu vào Đảng thời gian tới.

  Tại xã Quỳnh Sơn (Yên Dũng), trao đổi với đồng chí Phan Văn Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã được biết: Để tổ chức bầu cử thành công, xã làm tốt khâu chuẩn bị. Nhân sự trưởng thôn là đảng viên được lựa chọn kỹ lưỡng, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình.

  Đặc biệt, các ứng cử viên được khảo sát về uy tín trong tổ chức và trong nhân dân. Nhờ đó, khi hiệp thương giới thiệu để bầu không có nhân sự thứ hai. Khâu bầu cử diễn ra thành công, 7/7 trưởng thôn khóa mới đều là đảng viên, trong đó 5 đồng chí là phó bí thư chi bộ. Cũng với cách làm tương tự, đến nay TP Bắc Giang chỉ đạo tổ chức xong đại hội chi bộ và bầu cử tổ trưởng dân phố với tỷ lệ đảng viên là trưởng thôn chiếm 94,5%; huyện Lạng Giang đạt 97,7%; Sơn Động 92,7%...

  Kết quả đạt được là rất tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, có địa phương phải tổ chức bầu cử lại do nhân sự ứng cử không đạt đủ số phiếu, như huyện Yên Dũng (còn 9 thôn, trong đó xã Nội Hoàng có 3/6 thôn phải bầu lại), Lục Nam (13 thôn).

  Điều này cho thấy công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở ở những nơi này chưa có sự tập trung; chưa đánh giá đúng mức độ uy tín của đảng viên được giới thiệu ứng cử. Ngoài ra, việc theo dõi, đôn đốc chưa thường xuyên dẫn đến nắm không chắc tình hình dư luận.

  Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Tiến độ đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 tại các địa phương bảo đảm yêu cầu. Tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên đạt 91,6% so với tổng số thôn đã hoàn thành bầu cử, vượt mục tiêu đề ra (từ 85% trở lên).

  Kết quả này cho thấy sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác chuẩn bị, tổ chức, đặc biệt là về mặt nhân sự cấp ủy và nhân sự giới thiệu bầu trưởng thôn. Với tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên được nâng lên, trong đó phần lớn tham gia vào cấp ủy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, vai trò hạt nhân của chi bộ ở cơ sở sẽ ngày càng được khẳng định.

  Quốc Trường

  Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/chinh-tri/xay-dung-dang/386262/bac-giang-nang-ty-le-truong-thon-la-dang-vien.html