Bắc Giang: Một doanh nghiệp sản xuất bê tông bị phạt 350 triệu đồng

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Bến Thủy số tiền 350 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh, Công ty Cổ phần Bến Thủy đã có hành vi vi phạm không có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Dự án “Xây dựng nhà máy sản xuất bê tông tươi và cấu kiện bê tông đúc sẵn” do Công ty Cổ phần Bến Thủy là Nhà đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo Quyết định số 896/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 24/8/2021.

Tại thời điểm làm việc, Công ty Cổ phần Bến Thủy không có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.

Công ty Cổ phần Bến Thủy hoạt động trạm trộn bê tông từ năm 2021 cho đến nay mà không có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định, khối lượng khoảng 70m3/tháng.

Trong quyết định cũng nêu rõ, trong thời hạn 10 ngày, Công ty Cổ phần Bến Thủy phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn trên, Công ty không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Được biết, Công ty Cổ phần Bến Thủy có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 9.400,3m2 tại thôn Vân Cẩm, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa với quy mô, công suất dự án: Sản xuất cống bê tông 4.320 tấn/năm (12 tấn/ngày); Sản xuất bê tông tươi 67.680 tấn/năm (188 tấn/ngày) thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (dự án thực hiện trên tổng diện tích 9.400,3 m2, trong đó có 9.000 m2 là đất trồng lúa nước 2 vụ trở lên chưa được thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định).

Theo Pháp Luật Plus

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/415703/bac-giang-mot-doanh-nghiep-san-xuat-be-tong-bi-phat-350-trieu-dong.html