Bắc Giang: Hướng dẫn tổ chức kiểm tra định kì ở tiểu học

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bắc Giang vừa có văn bản gửi các phòng GD&ĐT huyện, thành phố hướng dẫn tổ chức kiểm tra định kì đối với cấp tiểu học.

Bắc Giang: Hướng dẫn tổ chức kiểm tra định kì ở tiểu học - Ảnh 1

Theo đó, kiểm tra giữa học kì 1: Môn Tiếng Việt, môn Toán các lớp 4, 5. Thời điểm kiểm tra chậm nhất là tuần 10.

Kiểm tra cuối học kì 1: Môn Tiếng Việt, Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5, Khoa học, Lịch sử và Địa lí lớp 4, 5; Ngoại ngữ, Tin học lớp 3, 4, 5. Thời điểm kiểm tra chậm nhất là tuần 18.

Kiểm tra giữa học kì 2: Môn Tiếng Việt, môn Toán các lớp 4, 5. Thời điểm kiểm tra chậm nhất là tuần 26.

Kiểm tra cuối năm học: Môn Tiếng Việt, Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5, Khoa học, Lịch sử và Địa lí lớp 4, 5; Ngoại ngữ, Tin học lớp 3, 4, 5. Thời điểm kiểm tra chậm nhất là tuần 35.

Hình thức ra đề kiểm tra: Trắc nghiệm kết hợp với tự luận (riêng môn Ngoại ngữ có hướng dẫn riêng).

Mục đích việc kiểm tra định kì nhằm đánh giá kết quả giáo dục của học sinh sau một giai đoạn học tập, rèn luyện, xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học sinh so với chuẩn kiến thức, kỹ năng quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

Giúp giáo viên điều chỉnh, đổi mới phương pháp dạy học; kịp thời phát hiện những cố gắng, tiến bộ của học sinh để động viên, khích lệ và phát hiện những khó khăn của học sinh để hướng dẫn, giúp đỡ nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

Giúp học sinh tự điều chỉnh cách học; cha mẹ học sinh biết được kết quả học tập của con em mình và tích cực phối hợp với nhà trường giáo dục học sinh.

Giúp cán bộ quản lí giáo dục các cấp kịp thời chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học nhằm đạt hiệu quả giáo dục.