Bắc Giang đẩy mạnh công tác xét nghiệm

    VNEWS
    28 liên quanGốc

    Vấn đề cấp thiết của Bắc Giang trong những ngày này là tốc độ xét nghiệm covid 19 vẫn còn chậm, chưa theo kịp tốc độ lấy mẫu. Nhưng hôm nay, với sự hỗ trợ của lực lượng y tế từ cách tỉnh lân cận và sự chủ động của người dân địa phương, công tác xét nghiệm truy vết các ca nhiễm tại nhiều khu dân cư đã diễn ra rất thuận lợi.

    Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/bac-giang-day-manh-cong-tac-xet-nghiem-211812.htm