Bắc Giang: 63,5 tỷ đồng đầu tư các dự án phục vụ phát triển du lịch

63,5 tỷ đồng là kinh phí để triển khai thực hiện 5 dự án phục vụ cho phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang trong năm 2012.

5 dự án triển khai thực hiện gồm: Dự án tuyên truyền quảng bá và xúc tiến đầu tư du lịch (3 tỷ đồng), Dự án phát triển nguồn nhân lực (1 tỷ đồng), Dự án phát triển du lịch cộng đồng (2 tỷ đồng), Dự án bảo tồn di tích, danh thắng chùa Vĩnh Nghiêm (7,5 tỷ đồng) và Dự án xây dựng khu du lịch Phượng Hoàng huyện Yên Dũng (50 tỷ đồng).

Ngoài ra, Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh cũng khuyến khích việc thành lập doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế. Đồng thời, tạo điều kiện các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành mở rộng thị trường, gắn kết các khu, điểm du lịch trong tỉnh vào các tour, tuyến du lịch của các tỉnh bạn. Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ phục vụ tại các khu, điểm du lịch trong tỉnh, đáp ứng mọi nhu cầu đi lại, ăn nghỉ và vui chơi giải trí của du khách.

Năm 2012, Bắc Giang phấn đấu doanh thu du lịch đạt 71 tỷ đồng, đón 183 nghìn lượt khách du lịch, tăng 14% so với năm 2011./.