Bắc Cạn sắp xếp trường, lớp học

Năm học 2016 - 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Cạn dồn lớp ít học sinh cấp THPT vào cho đủ mỗi lớp 45 học sinh, cho nên đã giảm được 25 lớp, giảm được 50 giáo viên THPT. Sáp nhập hai trường mầm non dưới 100 học sinh thành một trường; tiểu học, THCS có dưới 100 học sinh thành một trường phổ thông cơ sở nên đã giảm được chín trường.

Bắc Cạn sắp xếp trường, lớp học - Ảnh 1

Khi sáp nhập, mỗi trường giảm được từ năm đến sáu biên chế. Những năm học tới, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, sáp nhập các trường ít học sinh, xóa bỏ các điểm trường ở vùng sâu, vùng xa, đưa các em đến học tại các điểm trường chính. Việc sắp xếp trường, lớp học, bước đầu mang lại một số kết quả, đó là tinh gọn trường, lớp học để có điều kiện tập trung cơ sở vật chất, quản lý chuyên môn tốt hơn, giảm biên chế giáo viên.

THẾ BÌNH

Tăng cường phối hợp công tác với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Ngày 1-11, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc (HĐDT) của Quốc hội cùng Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức lễ ký Chương trình phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) giai đoạn 2016 - 2021. Chương trình nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Trong đó, sẽ tập trung vào một số nội dung chính như: Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước và chính sách dân tộc, công tác dân tộc; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; phối hợp vận động, hướng dẫn đồng bào các dân tộc tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự địa bàn biên giới và hải đảo...

Tin và ảnh: NGỌC ÁNH