Bắc Bộ tuần này ấm lên, có nơi 30 độ C

Hôm nay và 2 ngày tới, Bắc Bộ sẽ có dạng thời tiết ấm áp, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức trên 20 độ C, có nơi từ 27-30 độ C.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 21 đến ngày 23, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trời rét nhưng không rét đậm.

Tuy nhiên, dự báo khoảng ngày 24 các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và còn được tăng cường thêm trong ngày 27.

Trong khi đó, các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ ngày 21 đến ngày 23, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét, từ ngày 22 và ngày 23 phía bắc đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 24 đến ngày 27, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác trong ngày 24 đến sáng ngày 26, sau có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía bắc trời rét.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày 21 đến ngày 23, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 24 đến sáng ngày 28, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, tập trung ở phía bắc khu vực từ ngày 24 đến sáng ngày 26, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Phía bắc trời lạnh.

Khu vực Tây Nguyên từ ngày 21 đến ngày 23 và thời kỳ từ ngày 26 đến ngày 28, mây thay đổi, phổ biến ít mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Ngày 24, ngày 25 và đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 3.

Các tỉnh Nam Bộ từ ngày 21 đến ngày 23 và thời kỳ từ ngày 26 đến ngày 28, mây thay đổi, phổ biến ít mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Ngày 24, ngày 25 và ngày 29, ngày 30, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng, trời se lạnh ở các tỉnh miền Đông.

Thời tiết các vùng ngày và đêm nay (21/1):

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ, có nơi 28 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ, có nơi 25 - 27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, có nơi 28 - 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Tuệ Khanh