Ba Vì: Trồng tập trung 1.560ha chè

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Từ đầu năm tới nay, cùng với việc đẩy mạnh diện tích trồng chè (tăng từ 1.490ha năm 2008 lên 1.560ha năm 2009), huyện Ba Vì còn quan tâm chỉ đạo trồng và sản xuất chè theo quy trình sạch để xây dựng thương hiệu.

    Các hộ sản xuất đã đầu tư mua 1.600 máy sao chè. Liên minh HTX Việt Nam vừa hỗ trợ cơ sở gần 100 triệu đồng đầu tư máy sao chè và chuyển giao kỹ thuật cho 10 hộ trồng chè ở xã Ba Trại. Đến nay, đã có 5 đơn vị đến thu mua sản phẩm của các hộ trồng chè. Hoài Thanh

    Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/42/217223/