Ba Vì sẽ có 15/30 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng, năm 2018, huyện Ba Vì đã và đang phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã trên địa bàn hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới là 15/30 xã.

Tại hội nghị Giao ban báo chí Thành ủy chiều 11/9, ông Đỗ Mạnh Hưng cũng đã thông tin về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới của huyện Ba Vì.

Theo đó, trong 8 tháng đầu năm 2018, kinh tế của huyện Ba Vì tiếp tục duy trì mức độ tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất của Ba Vì ước đạt trên 13,5 nghìn tỷ đồng, bằng 51,4% kế hoạch năm, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2017. Thu ngân sách Nhà nước đạt trên 207,8 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch. Tình hình an ninh trật tự tiếp tục được đảm bảo.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng thông tin tại hội nghị

Tổng lượng khách du lịch đến với Ba Vì ước đạt gần 2,2 triệu lượt, bằng 78,3% kế hoạch năm; doanh thu du lịch ước đạt 256 tỷ đồng, đạt 76,2% kế hoạch và tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2018. Tính đến hết tháng 8/2018, huyện Ba Vì đã hực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất 7 dự án, tổng diện tích 1,13ha với số tiền 60,5 tỷ đồng, đạt 131,5%.

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và trật tự đô thị được huyện quan tâm chỉ đạo và hoàn thành kế hoạch; công tác đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng cũng có nhiều chuyển biến tích cực…

Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cũng thông tin thêm, thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Chính vì thế, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh và đạt hiệu quả cao, trong 8 tháng, huyện đã tiếp nhận gần 7 nghìn hồ sơ và kết quả giải quyết đúng hạn đạt 100%.

Cùng với đó, huyện Ba Vì đã cấp được gần 3 nghìn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lũy kế đến nay, đã đạt được 96,32%. Các trường hợp còn lại, huyện đang chỉ đạo tiếp tục rà soát, tổng hợp. Việc dồn điền đổi thửa cũng đã hoàn thành 99,8%, tạo điều kiện để ngành nông nghiệp ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất, góp phần hoàn thành việc thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn.

Thông tin về kết quả xây dựng NTM trong năm 2018, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho biết, Ba Vì đang phấn đấu thêm 2 xã là Phú Cường và Chu Minh đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM của huyện lên 15/30 xã. Đến năm 2019, huyện sẽ có thêm 6 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt NTM là 21/30 xã. Các xã còn lại, huyện sẽ tiếp tục đầu tư vào các năm tiếp theo.

Tại hội nghị, ông Hưng cũng cho biết, hiện 15 xã chưa hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới đang được Ba Vì tập trung triển khai thực hiện các tiêu chí dễ làm, cần ít kinh phí như: Giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, tổ chức phát triển sản xuất, củng cố hệ thống chính trị, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội…

Và để cán đích vào năm 2020, hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch, huyện Ba Vì đã có đề xuất thành phố tiếp tục có cơ chế chính sách huy động nguồn lực và ưu tiên hỗ trợ kinh phí giúp huyện Ba Vì hoàn thành tiêu chí về phát triển giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, môi trường và an toàn thực phẩm.

Phương Nhi