Ba tuổi biết hát gọi cấp cứu

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Bé Madelyn đã làm được điều mà ít trẻ chưa biết chữ (3 tuổi) làm được: quay số 911 để gọi cấp cứu đến giúp người mẹ đang mang thai bị ngất xỉu. May mắn là trước đó một tuần mẹ đã dạy bé bài hát 911 Green,...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/chuyen_bon_phuong/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8400377487/mlnews.2008-06-27.9331324537