Ba trường ĐH Bách khoa hợp tác trao đổi sinh viên

  Sinh viên của 3 trường ĐH Bách khoa tại Việt Nam sẽ có thêm cơ hội học tập tại chính các trường kỹ thuật hàng đầu này thông qua các khóa trao đổi sinh viên ngắn hạn và dài hạn.

  Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng vừa ký kết hợp tác tổ chức các khóa học trao đổi sinh viên ngắn hạn hoặc dài hạn.

  Các khóa dài hạn (1 học kỳ tương ứng khoảng 20 tuần) cho phép sinh viên các trường được đăng ký học tập/ thực tập/nghiên cứu tại trường đối tác. Sinh viên đăng ký tối đa 15 tín chỉ. Các học phần đăng ký phải có trong chương trình đào tạo của trường tiếp nhận.

  Các khóa ngắn hạn (học kỳ hè tương ứng từ 6 đến 8 tuần): Các trường đại học tổ chức các khóa học ngắn hạn trong thời gian hè, công bố chương trình, nội dung khóa học và cho phép sinh viên của các trường được đăng ký học tập từ 1-2 học phần.

  Đại diện Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng ký kết hợp tác tổ chức các khóa học trao đổi sinh viên vào ngày 29-7 tại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM

  Đại diện Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng ký kết hợp tác tổ chức các khóa học trao đổi sinh viên vào ngày 29-7 tại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM

  Ngoài thời gian lên lớp, sinh viên có thể tham gia thực tập, nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giáo viên trường tiếp nhận. Ngoài nội dung học tập chuyên môn, trường tiếp nhận tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hóa, hoạt động cộng đồng… Khóa ngắn hạn được tổ chức chung cho tất cả sinh viên của các trường tham gia.

  Sinh viên đăng ký tại trường đang học và được trường cử đi cho phép tham gia các khóa trao đổi sinh viên. Kết thúc khóa trao đổi, trường tiếp nhận đào tạo sinh viên có trách nhiệm cấp bảng điểm, xác nhận hoàn thành khóa thực tập, nghiên cứu, các hoạt động ngoại khóa.

  Hiện khóa học ngắn hạn bắt đầu được mở từ học kỳ hè năm học 2022-2023 tại Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng. Các khóa học ngắn hạn tiếp theo sẽ được tổ chức luân phiên tại các trường.

  Khánh Thu

  Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/ba-truong-dh-bach-khoa-hop-tac-trao-doi-sinh-vien-20220730170248904.htm