Ba tập đoàn Trung Quốc muốn đầu tư vào Thái Nguyên

    Báo VTC News
    3 đăng lạiGốc

    Ba tập đoàn lớn của Thương hội Triết Giang (Trung Quốc) là Shan Shan, Sun Khun và Hồng Huy dự định đầu tư xây dựng Thái Nguyên thành thành phố sinh thái công nghiệp.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/260739/Default.aspx