Bà Rịa - Vũng Tàu xác định thời gian ảnh hưởng do COVID-19 là 18 tháng để gỡ vướng nhiều dự án

Bà Rịa - Vũng Tàu xác định thời gian ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 từ 1-4 đến 10-11-2021 để áp dụng, xử lý chung với các hồ sơ đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án trong thời gian xảy ra dịch bệnh.

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vừa có văn bản gửi các sở ngành, đơn vị, địa phương và các doanh nghiệp, nhà đầu tư về việc xác định thời gian ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, căn cứ các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ KH&ĐT, tỉnh thống nhất xác định dịch bệnh COVID-19 thuộc trường hợp bất khả kháng và thời gian ảnh hưởng tính từ ngày 01/04/2020 đến hết ngày 11/10/2021 (tổng thời gian là 559 ngày, tương đương 18,6 tháng, làm tròn là 18 tháng).

 Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 phải cách ly, giãn cách xã hội, việc đi lại của người dân, tiến độ các dự án bị ảnh hưởng. Ảnh minh họa: TK

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 phải cách ly, giãn cách xã hội, việc đi lại của người dân, tiến độ các dự án bị ảnh hưởng. Ảnh minh họa: TK

Cụ thể, thời gian bắt đầu được tính là từ thời điểm tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành công văn số 3146/UBND-VP ngày 31/3/2020 về việc triển khai một số chế độ đặc thù và thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, căn cứ Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh thực hiện cách ly toàn xã hội 15 ngày kể từ 00 giờ ngày 01/04/2020…

Còn thời gian kết thúc ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 được tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thống nhất là thời điểm Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 10/11/2021 về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Theo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, thời gian ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 như nêu trên được áp dụng, xử lý chung đối với các trường hợp, gồm: Xác định thời gian khi xử lý hồ sơ đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư do bị ảnh hưởng (có tiến độ thực hiện dự án trong giai đoạn từ 01/04/2020 đến 11/10/2021).

Bà Rịa- Vũng Tàu xác định thời gian ảnh hưởng do dịch COVID-19 làm tròn là 18 tháng. Ảnh minh họa: TK

Ngoài ra, xác định thời gian bị ảnh hưởng đối với trường hợp bất khả kháng để không tính vào thời gian được gia hạn 24 tháng theo quy định tại Điều 64 của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43 năm 2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Tỉnh yêu cầu Sở KH&ĐT, TN&MT trên cơ sở đề nghị, báo cáo và tài liệu chứng minh của nhà đầu tư, xác định thời gian bị ảnh hưởng đối với từng dự án cụ thể để xem xét xử lý hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền và theo quy định pháp luật.

Đối với các lĩnh vực khác có yêu cầu xác định thời gian bị ảnh hưởng nguyên nhân bất khả kháng bởi dịch COVID-19, cơ quan quản lý chuyên ngành chủ trì, có văn bản gửi Sở KH&ĐT để chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo tỉnh về chủ trương áp dụng thời gian ảnh hưởng nêu trên trước khi xem xét, xử lý theo quy định.

Tỉnh giao Sở KH&ĐT, Sở Nội vụ thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện, định kỳ hàng tháng tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, trình UBND tỉnh…

T. KHÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/ba-ria-vung-tau-xac-dinh-thoi-gian-anh-huong-do-covid-19-la-18-thang-de-go-vuong-nhieu-du-an-post764138.html