Bà Rịa - Vũng Tàu thúc đẩy sử dụng chữ ký số cá nhân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Đặng Minh Thông vừa ký văn bản triển khai các nhiệm vụ, hoạt động sử dụng chữ ký số cá nhân.

Cụ thể, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền về thúc đẩy sử dụng chữ ký số cá nhân trong dịch vụ công nói riêng và các giao dịch điện tử nói chung; thúc đẩy dịch vụ công toàn trình, tiến đến 100% dịch vụ công tại đơn vị sử dụng chữ ký số; chủ động triển khai việc tích hợp giải pháp ký số đối với các giao dịch điện tử và tạo môi trường, ứng dụng cho việc sử dụng chữ ký số cá nhân trong các lĩnh vực nhằm tạo thuận lợi cho người dân; tiếp tục triển khai chương trình cấp chữ ký số miễn phí cho người dân.

Riêng Sở Y tế, Sở GD-ĐT chủ động triển khai các giải pháp áp dụng nền tảng số trong lĩnh vực như: Ký số giáo án, bài giảng... trên phần mềm giáo dục; ký số học bạ điện tử, bảng điểm; ký số hồ sơ bệnh án trên phần mềm y tế; ký số trên hệ thống quản lý đơn thuốc điện tử.

Sở TT&TT tiếp tục hoàn thành tích hợp giải pháp ký số từ xa vào Cổng Dịch vụ công tỉnh để tạo thuận lợi cho người dân tham gia các thủ tục hành chính.

Theo PHÚ XUÂN (Báo Bà Rịa - Vũng Tàu)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ba-ria-vung-tau-thuc-day-su-dung-chu-ky-so-ca-nhan-2294876.html