Bà Rịa – Vũng Tàu có 14 cụm công nghiệp quy mô 486ha

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa phê duyệt Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016- 2020, có xét đến năm 2030 với mục tiêu phát triển 14 cụm công nghiệp có quy mô khoảng 486ha.

Bà Rịa – Vũng Tàu có 14 cụm công nghiệp quy mô 486ha - Ảnh 1

Theo đó, tại huyện Tân Thành sẽ phát triển 05 cụm công nghiệp (CCN), với quy mô khoảng 176 ha: CCN Hắc dịch 1 (30ha), CCN Boomin Vina (50ha), CCN Đá tẩy – Đá chẻ (21ha); CCN Tóc tiên (bổ sung 35ha) và CCN Hỗ trợ (bổ sung 43ha).

Thành phố Bà Rịa phát triển 03 CCN, với quy mô khoảng 100 ha, gồm: CCN Hồng Lam (30ha); CCN Hòa Long (50ha) và CCN Long Hương 2 (20ha).

Huyện Long Điền phát triển 02 CCN với quy mô khoảng 73ha gồm: CCN An Ngãi (43ha); CCN Tam Phước (bổ sung 30ha).

Huyện Xuyên Mộc phát triển 01 CCN với quy mô khoảng 50ha, nhằm đáp ứng mục tiêu di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm và chuyển dịch lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp.

Thành phố Vũng Tàu phát triển 01 CCN Phước Thắng, với quy mô khoảng 40 ha, để phục vụ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trên địa bàn thành phố.

Huyện Châu Đức phát triển 01 CCN Ngãi giao với quy mô 30ha; CCN này đã lấp đầy 100%.

Côn Đảo phát triển 01 CCN với quy mô khoảng 14ha để di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi trung tâm Côn Sơn và để tập trung các ngành sản xuất như: Kho lạnh bảo quản; gia công cơ khí; dịch dụ hậu cần nghề cá; dịch vụ hàng hải; các cơ sở sản xuất nguyên vật liệu cho các ngành xây dựng.