Bà Rịa – Vũng Tàu: Chuẩn bị hình thành Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ

Để chuẩn bị sẵn sàng cho việc hình thành khu thương mại tự do Cái Mép Hạ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đưa chủ trương này vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức lập quy hoạch Trung tâm logistic Cái Mép Hạ với diện tích 1.686,73ha; lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án để trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư...

 Một góc cảng Cái Mép Thị Vải (Ảnh: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu).

Một góc cảng Cái Mép Thị Vải (Ảnh: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu).

Chủ trương hình thành Khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ nhằm tạo không gian đặc thù, tạo động lực thúc đẩy phát triển vùng Đông Nam bộ, đóng vai trò làm đầu tàu kéo theo sự phát triển của cả Vùng và cả nước.

Trong tham luận tại hội hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” được tổ chức mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ khẳng định: Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” là văn kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển vùng Đông Nam bộ nói chung và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng. Trong số các chủ trương, giải pháp phát triển vùng đó, có chủ trương về hình thành Khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ. Đây là một chủ trương mới, nhằm tạo không gian đặc thù, tạo động lực thúc đẩy phát triển vùng Đông Nam bộ, đóng vai trò làm đầu tàu kéo theo sự phát triển của cả Vùng và cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ cho rằng: Với vị trí nằm trên trục đường xuyên Á, có hệ thống cảng nước sâu được xếp loại đặc biệt của quốc gia có thể tiếp nhận tàu container trọng tải 80.000: 250.000 tấn (6.000-24.000 TEU) hoặc lớn hơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giữ vai trò cửa ngõ hướng ra biển của vùng Đông Nam bộ. Với việc đầu tư các dự án: đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, hệ thống giao thông liên cảng, sẽ hình thành hệ thống giao thông đa phương thức, kết nối liên hoàn, đồng bộ giữa: Hệ thống cảng Thị Vải, Cái Mép - Trung tâm logistics Cái Mép Hạ - Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh - Các trung tâm dịch vụ logistics, các khu công nghiệp, đô thị trong vùng Đông Nam bộ; đồng thời kết nối vùng Đông Nam bộ với các vùng khác trên cả nước, với các quốc gia trong hành lang kinh tế xuyên Á và với các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương và toàn thế giới,...

Vị trí địa lý và các tiềm năng, lợi thế tự nhiên của Bà Rịa – Vũng Tàu được sự hỗ trợ của vùng Đông Nam bộ, nơi đóng góp 32% GDP, 44,7% tổng thu ngân sách nhà nước, vùng sản xuất ra lượng hàng hóa lớn nhất cả nước, chiếm 45% tổng khối lượng hàng hóa và hơn 60% khối lượng container thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam... Các yếu tố này chính là nguồn tài nguyên, nguồn lực quan trọng và bền vững có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Và đây cũng là lý do Bộ Chính trị thống nhất chủ trương chọn Cái Mép Hạ để thiết lập mô hình khu thương mại tự do để tạo động lực mới phát triển vùng Đông Nam bộ.

Để chuẩn bị sẵn sàng cho việc hình thành khu thương mại tự do Cái Mép Hạ, trong thời gian vừa qua tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chủ động cập nhật chủ trương phát triển khu thương mại tự do vào Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tổ chức lập quy hoạch Trung tâm logistic Cái Mép Hạ với diện tích 1.686,73ha, lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án để trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tỉnh cũng triển khai đầu tư các công trình giao thông kết nối liên cảng và liên vùng; phối hợp với Trung ương và các địa phương trong vùng thúc đẩy triển khai các dự án giao thông kết nối Vùng Đông Nam bộ; đặc biệt là kết nối hệ thống cảng Thị Vải – Cái Mép với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Trung tâm tài chính quốc tế thành phố Hồ Chí Minh, các trung tâm công nghiệp, đô thị trong vùng.

Bà Rịa- Vũng Tàu xác định đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng Đông Nam Bộ (Ảnh: Báo Bà Rịa- Vũng Tàu)

Để sớm hình thành khu thương mại tự do Cái Mép Hạ theo Nghị quyết 24, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ khẩn trương xác định vị trí, quy mô khu thương mại tự do; giao cơ quan chuyên môn xác định cụ thể diện tích, địa điểm xây dựng khu thương mại tự do với tọa độ địa lý, ranh giới cụ thể, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phù hợp với nhu cầu sử dụng đất và mặt nước tại khu vực.

Tiếp tục phối hợp với các bộ ngành và các địa phương trong vùng đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng Đông Nam bộ, kết nối khu thương mại tự do Cái Mép Hạ với hệ thống cảng biển, cảng hàng không quốc tế Long Thành, trung tâm tài chính quốc tế thành phố Hồ Chí Minh, các khu công nghiệp, khu kinh tế, các đô thị phát triển trong vùng Đông Nam bộ và cả nước, trong hành lang kinh tế xuyên Á.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng xây dựng hệ thống chính sách phát triển khu thương mại tự do đồng bộ, cạnh tranh và hiệu quả, đặt trong mối quan hệ tổng thể, bao gồm: Tạo công ăn việc làm, thu hút vốn FDI, thu hút ngoại tệ và tạo ra giá trị gia tăng cao; đảm bảo cơ sở hạ tầng được đồng bộ; Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp hoạt động trong khu thương mại tự do, đồng thời với chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, cần có cơ chế, lộ trình tối ưu hóa tuyển chọn nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ trong nước mà cả quốc tế.../.

Hoàng Mẫn

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/kinh-te/ba-ria-vung-tau-chuan-bi-hinh-thanh-khu-thuong-mai-tu-do-cai-mep-ha-627223.html