Ba quan chức Triều Tiên tại Trung Quốc có thể đã đào tẩu

Một quan chức y tế và hai quan chức ngoại giao Triều Tiên làm việc tại Trung Quốc có thể đã đào tẩu.

Theo NLĐ