Ba phương án cổ phần hóa Vietcombank

    2 đăng lạiGốc

    Theo phương án cổ phần hóa (CPH) Vietcombank trình Chính phủ, đợt IPO lần đầu này sẽ không dành cho các nhà đầu tư (NĐT) trong nước.

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/thi-truong/202925.asp