Bà ngoại

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Khi chúng ta lớn lên, kịp thấu nhận được tình cảm của bà ngoại, kịp biết thương bà, thương cuộc đời chịu đựng nhiều khổ đau và nhiều hy sinh của bà, thì bà đã xa.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2009/3/109988.cand