Ba kỳ vọng của nhà đầu tư nước ngoài

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Cơ sở hạ tầng, chống tham nhũng và cổ phần hóa là ba vấn đề các nhà đầu tư quan tâm nhiều nhất khi đối thoại với Thủ tướng...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=10&home=detail&id=c010513e23701a&page=category