Ba Đình (Hà Nội): Cải tạo, chỉnh trang để tuyến phố đi bộ, ẩm thực Đảo Ngọc - Ngũ Xã hoạt động trước Tết Dương lịch

Chỉ trong khoảng 45 ngày, UBND quận Ba Đình, UBND phường Trúc Bạch đã đôn đốc đơn vị thi công nhanh chóng cải tạo hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị để sẵn sàng triển khai thí điểm đề án xây dựng khu phố ẩm thực đêm Đảo Ngọc - Ngũ Xã trước Tết Dương lịch 2023.

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/ba-dinh-ha-noi-cai-tao-chinh-trang-de-tuyen-pho-di-bo-am-thuc-dao-ngoc-ngu-xa-hoat-dong-truoc-tet-duong-lich-13816.media