Ba Đình cần phấn đấu thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU vượt chỉ tiêu

(HNM) - Ngày 16-4, tiếp tục chương trình công tác của Ban chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các DN ngoài khu vực nhà nước thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Quận ủy Ba Đình.

Đảng bộ quận Ba Đình hiện có 28 tổ chức đảng trong các DN ngoài khu vực nhà nước với 540 đảng viên. Năm 2012, quận đã thành lập được 5 tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ các phường, đạt 50% chỉ tiêu thành phố giao; các tổ chức đảng nêu trên đã phát triển thêm 30 đảng viên mới; đặc biệt, đã thành lập mới 20 tổ chức công đoàn (1.890 đoàn viên), 1 chi đoàn thanh niên, 1 chi hội phụ nữ.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến cho rằng, kết quả thực hiện bước đầu của quận là khá tích cực. Tuy nhiên, hoạt động của các chi bộ vẫn còn nhiều hạn chế, chưa trở thành hạt nhân phong trào; việc mới chỉ đạt 50% chỉ tiêu thành lập mới tổ chức đảng cũng như số tổ chức đoàn thể thành lập mới chưa đạt yêu cầu. Quận ủy cần chủ động và quyết tâm trong việc thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về "Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các DN ngoài khu vực nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020" để hoàn thành mục tiêu đặt ra trong năm 2013.