Bà Đặng Thị Phương Hoa là Phó Chủ tịch Mặt trận TP. Hà Nội

Chiều 22/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024, tổ chức hội nghị lần thứ 12 để thực hiện công tác kiện toàn nhân sự chủ chốt của Ủy ban MTTQ Thành phố.

Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ, năng lực, điều kiện của cán bộ, Thành ủy đã điều động, chỉ định bà Đặng Thị Phương Hoa, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố đến nhận công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; chỉ định tham gia làm Ủy viên Đảng đoàn, giới thiệu để hiệp thương, cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Bà Đặng Thị Phương Hoa (sinh năm 1970), có 10 năm công tác trên cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội. Trong thời gian công tác tại đây, bà Phương Hoa đã cùng tập thể Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trách nhiệm, chủ động, kịp thời tham mưu đối với lĩnh vực công tác công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động Thủ đô đạt nhiều kết quả.

Hội nghị đã hiệp thương cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Tại hội nghị, 100% Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã nhất trí hiệp thương bổ sung thay thế, kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024, đối với bà Đặng Thị Phương Hoa, Ủy viên Đảng đoàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và bà Trần Thị Nhị Hà, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Chủ tịch Hội Y học thành phố Hà Nội. Đồng thời, hiệp thương cử ông Trương Văn Nhung, Ủy viên Ủy ban, Trưởng ban Dân tộc Tôn giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, sinh năm 1974, tham gia Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024. Hội nghị đã hiệp thương cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 đối với bà Đặng Thị Phương Hoa.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chúc mừng các vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cho biết, đây là niềm vinh dự, là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp công tác. Bà Phương Hoa hứa sẽ cố gắng học hỏi, nghiên cứu văn bản để sớm nắm bắt nhiệm vụ mới; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Phượng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ba-dang-thi-phuong-hoa-la-pho-chu-tich-mat-tran-tp-ha-noi-5739208.html