Ba đảng liên minh với PPP

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Cuối giờ chiều hôm qua, đảng Sức mạnh nhân dân (PPP) tuyên bố đã có 3 đảng đồng ý liên minh với họ để thành lập chính phủ liên hiệp tại Thái Lan.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thegioi/2007/12/26/220480.tno