Ba công ty niêm yết trả cổ tức bằng cổ phiếu

    Báo VnEconomy
    1 đăng lạiGốc

    Ngày 27/6, Ủy ban Chứng khoán đã có công văn chấp thuận cho ba công ty đang niêm yết tại sàn Tp.HCM được phát hành cổ phiếu để trả cổ tức...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=9fc1d5e65ae0dd&page=category