Bà cô bên chồng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - "Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”, hình ảnh người em chồng luôn là nỗi ám ảnh của những bà chị dâu không chỉ ở thời xa xưa. Tuy ngày nay mối quan hệ giữa chị dâu - em chồng xem ra đã thay đổi nhiều...

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=109042