Bà Cindy McCain: Gây ấn tượng phong cách thời trang

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Khi xuất hiện trong đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa Mỹ vừa qua, tạp chí Vanity Fair (Mỹ) đã đánh giá về tài sản mang trên người bà Cindy trị giá khoảng 300.000 USD.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=92302