Bà Chúa Vực Vông

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Người ta kể, chỗ khúc lượn của sông Hoàng Long thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) là nơi thuở nhỏ Đinh Bộ Lĩnh thường dùng ngọn lau tập trận và mò cua bắt ốc nuôi mẹ. Đây là vùng đất hiểm, núi bọc ba bề, sông vòng bốn phía.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/182928