Ba Bộ trưởng trả lời chất vấn: Thẳng thắn, rõ trách nhiệm!

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Dự kiến ban đầu là 4 bộ trưởng, nhưng sau rút còn 3 bộ trưởng trả lời chất vấn trong cả ngày 11/11 nên thời gian dành cho hỏi và đáp khá rộng rãi. Điều dễ thấy là tại phiên chất vấn diễn ra ngày hôm qua 11/11 khá "thoáng" và "nóng", các đại biểu được "truy" tới cùng, lật đi lật lại các vấn đề đặt ra và cả 3 Bộ trưởng cũng trả lời thẳng thắn, trách nhiệm trước các chất vấn.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/11/103402.cand