Bà Bhutto đã trở về Pakistan

(Vitinfo) - Cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto trong trạng thái tinh thần tốt khi bà bắt đầu trở về Pakistan vào hôm nay (18/10) sau hơn 8 năm sống lưu vong, bất chấp những cảnh báo ám sát từ al-Qaeda và cam kết sẽ mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước của bà.