Azerbaijan khẳng định đảm bảo an toàn cho dân thường rời Nagorny-Karabakh

Liên quan đến cuộc khủng hoảng tại khu vực Nagorny-Karabakh. Ngày 22/9, Azerbaijan khẳng định sẽ đảm bảo an toàn cho dân thường rời khỏi khu vực này bằng các phương tiện cá nhân.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/azerbaijan-khang-dinh-dam-bao-an-toan-cho-dan-thuong-roi-nagorny-karabakh-95407.htm