AVF đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 20%/năm

(ĐTCK) Ngày 16/4, CTCP Việt An - Anvifish (AVF) đã tổ chức ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012, với doanh thu thuần 1.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 90 tỷ đồng, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn điều lệ 40%, trả cổ tức tỷ lệ 20% vốn điều lệ.

Trong năm 2012, Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2011 tỷ lệ 15% vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1 bằng nguồn lợi nhuận chưa phân phối.

Theo AVF, với việc tăng thêm vùng nuôi Phú Thuận trong năm 2011, Công ty sẽ chủ động được 60% nguồn nguyên liệu, thay vì mức 40% trước đó. Trong năm 2012, Công ty sẽ phát triển thêm 1 vùng nuôi ở Long Xuyên, hướng tới mục tiêu chủ động được 80% nguồn nguyên liệu.

Năm 2011, AVF đạt doanh thu thuần 1.863 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 65 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2012 - 2015, Công ty đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu bình quân 10%/năm, tăng trưởng lợi nhuận bình quân 20%/năm.

B.Sưởng

Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA BẠN

Tên của bạn

Email của bạn

Nhập mã