Australia nói lỏng chính sách nhập cư

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Trong năm tài khóa 2008-2009, Australia sẽ cho phép nhập cư 300.000 người - mức cao nhất trong hơn 50 năm qua...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=99&home=detail&id=7dd5ec672182ec&page=category