Australia hỗ trợ lãnh sự cho nhà sáng lập Wikileaks

Chính phủ Australia ngày 25/6 thông báo đã nắm được thông tin liên quan thủ tục pháp lý của nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange tại Mỹ, đồng thời cho biết nước này đang cung cấp hỗ trợ lãnh sự cho ông Assange.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/australia-ho-tro-lanh-su-cho-nha-sang-lap-wikileaks-125517.htm