Australia giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội

Thủ hiến bang South Australia, ông Peter Malinauskas đã bắt đầu xem xét các lộ trình nhằm áp đặt lệnh cấm trẻ em dưới 14 tuổi tại bang này sử dụng mạng xã hội. .

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/australia-gioi-han-do-tuoi-su-dung-mang-xa-hoi-121632.htm