Australia cảnh báo vấn nạn lợi dụng sinh viên quốc tế

Cảnh sát liên bang Australia mới đây đã lên tiếng cảnh báo về hiện tượng tội phạm nhắm đến sinh viên với nhiều chiêu quảng cáo việc nhẹ lương cao khi nhận làm bên trung gian chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cá nhân. Đặc biệt do rào cản ngôn ngữ và hạn chế kiến thức về luật hình sự, sinh viên quốc tế là những đối tượng dễ bị lợi dụng hơn cả.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/australia-canh-bao-van-nan-loi-dung-sinh-vien-quoc-te-111703.htm