Asus dừng sản xuất Eee PC 8,9-inch

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Asus tuyên bố sẽ dừng hoàn toàn việc sản xuất các netbook Eee PC có kích cỡ màn hình 8.9-inch trong năm nay.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=52&NewsId=130644