Assault on Dark Athena ra mắt vào tháng 4

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Riddick có cuộc chơi mới sau khi đào thoát khỏi nhà ngục Butcher Bay.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=13092&chnlid=23&t=pcolarticle