ASIAN Indoor Games 2: Thể thao Việt Nam có nhiều hy vọng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ủy ban Olympic đã chính thức gửi danh sách đoàn TTVN tới BTC Asian Indoor Games 2 với thành phần gồm 22 cán bộ, 138 VĐV và 38 HLV. Như vậy, số lượng VĐV, HLV có giảm đi so với trước.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=26&NewsId=23217