Ashley Young - người hùng của Aston Villa

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Dù phong độ thời gian gần đây không thực sự tốt (thắng 1/5 trận), nhưng vào thời điểm khó khăn nhất, Aston Villa đã chứng tỏ cho mọi người thấy vị trị thứ 6 họ đang nắm giữ tại Premiership mùa này là hoàn toàn xứng đáng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=27&NewsId=114850