ASEAN gắn phúc lợi xã hội với phát triển kinh tế

Phát biểu khai mạc Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 6 về phúc lợi xã hội và phát triển, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm khẳng định Việt Nam cũng như các nước ASEAN khác coi vấn đề này là nhân tố quan trọng để phát triển đất nước công bằng và thịnh vượng.