ASEAN đánh giá cao vai trò Chủ tịch của Việt Nam trong năm 2010

QĐND - Các Hội nghị hẹp Ngoại trưởng ASEAN (AMM Retreat) và Hội nghị đặc biệt Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) đã được tổ chức từ 15 đến 17-1 tại Lôm Bốc, In-đô-nê-xi-a. Tại các hội nghị, đoàn Việt Nam đề cao vai trò của đối thoại xây dựng, thẳng thắn và chân thành trong khu vực, nhằm tăng cường hiểu biết và xây dựng lòng tin. Về Biển Đông, quan trọng nhất là các nước phải duy trì hòa bình ổn định và thực hiện đầy đủ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Luật Biển.

Tại hội nghị, các nước đánh giá cao những thành quả ASEAN đạt được trong năm 2010 và đóng góp quan trọng của Việt Nam với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2010. Bộ trưởng Ngoại giao In-đô-nê-xi-a Mác-ty M. Na-ta-lê-ga-oa (Marty M. Natalegawa), Chủ tịch ASEAN đã thay mặt Hội nghị, nhấn mạnh những đóng góp và thành tựu này là cơ sở vững chắc cho Hiệp hội đoàn kết, phát triển và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định hợp tác và liên kết khu vực, hướng tới Cộng đồng ASEAN vào 2015. Đoàn Ca