Argentina đứng dầu Mỹ Latinh về tiêu thụ cocaine

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Theo báo cáo mới đây của Liên hợp quốc, Argentina đã trở thành quốc gia đứng đầu Châu Mỹ Latinh và chỉ xếp thứ 2 sau Hoa Kỳ về lượng tiêu thụ cocaine.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quocte/46301/default.aspx