Arche de Zóe và “trẻ mồ côi Darfour”

Nhân vật chính trong vụ án này là Eric Breteau, nguyên là lính cứu hỏa Pháp, giám đốc tổ chức phi chính phủ Arche de Zóe. Địa điểm là Abeche, một thị trấn nhỏ ở biên giới Tchad-Sudan, giáp ranh với vùng Darfour, nơi xảy ra một cuộc chiến sắc tộc mang tính diệt chủng từ bốn năm nay mà chưa có dấu hiệu chấm dứt