Apple: Thương hiệu ảnh hưởng nhất trên toàn cầu

24H.COM.VN - Apple là thương hiệu có ảnh hưởng nhất đối với người tiêu dùng trên toàn cầu, trong khi đó Microsoft và thương hiệu quốc gia Mỹ được xem là cần phải có những sự thay đổi.