Apple kiện bang New York (Mỹ) vi phạm logo

    Gốc

    (HNMO) - Apple vừa chính thức đâm đơn kiện bang New York (Mỹ), cho rằng thiết kế mới cho chiến dịch môi trường ở thành phố New York đã xâm phạm đến logo của hãng.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/163921