Apple giải thích về nhận dạng khuôn mặt trên iPhone X

Tính năng Face ID được giới thiệu có khả năng học hỏi thích ứng, tỉ lệ bị trùng dữ liệu ngẫu nhiên là một phần một triệu.

Apple giải thích về nhận dạng khuôn mặt trên iPhone X - Ảnh 1

Apple giải thích về nhận dạng khuôn mặt trên iPhone X

Video: Cnet