Apple có ảnh hưởng lớn nhất tới người dùng

(HNMO) - Thương hiệu Apple đã trở thành cái tên có ảnh hưởng lớn nhất đối với người tiêu dùng toàn thế giới, trong khi Microsoft và nước Mỹ chỉ được xem là những thương hiệu được để ý nhiều nhất.